Fråga 2015/16:673 Strandskyddet

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I april förra året beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.

Det är en angelägen fråga, inte minst för många mindre kommuner som upplever stora problem kopplat till dagens regler och tolkningen av dessa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

När och på vilket sätt avser ministern att återkomma till riksdagen med förslag till förändringar som uppfyller intentionerna i det tillkännagivande som riksdagen har gjort avseende strandskyddet?