Fråga 2015/16:669 Tillgång till brandstoppande medel

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 skapade stort mänskligt lidande och materiell förödelse. I takt med klimatförändringarna kommer väderrelaterade kriser som till exempel skogsbränder att bli vanligare. Därför är det centralt att vi drar lärdom av den stora skogsbranden 2014 och blir bättre på att hantera liknande händelser i framtiden.

Skogsbranden fick en mycket stor spridning och omfattade ett område på ca 13 800 hektar. De utredningar som gjorts pekar på ett antal brister som gjorde att branden inte kunde begränsas i ett tidigt skede. Jag skulle vilja uppehålla mig kring en specifik aspekt, nämligen tillgången till brandstoppande medel.

I bland annat Medelhavsländerna, USA och Brasilien används ett rödfärgat gödningsmedel som släpps över områden där man absolut inte vill att branden ska dra fram. Medlet fördröjer och förhindrar brandspridningen och kan användas för att hindra att branden når till exempel bebyggelse eller lättantändlig terräng. Detta medel används inte i Sverige för närvarande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Tänker statsrådet vidta någon åtgärd för att man i Sverige ska köpa in och använda det brandstoppande medlet som ett antal andra länder med skogsbrandsproblematik har tillgång till?