Fråga 2015/16:666 Sluten ungdomsvård

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) hösten 2015 döms allt färre ungdomar till sluten ungdomsvård. Av de som döms är 97 procent pojkar och de har begått grova brott såsom rån, grova sexualbrott, grov misshandel, mord eller dråp.

Mellan 1999-2003 dömdes 20 procent som begått dessa brott till sluten ungdomsvård. Sedan dess har andelen halverats och genomsnittstiden är nio månader.

Tiden är väldigt kort, inte minst med tanke på att den torde vara alltför kort för att hinna med några verkningsfulla behandlingsåtgärder. Inte heller torde den korta tiden uppfattas som en upprättelse för exempelvis våldtäktsoffer, som troligtvis påverkas under lång tid efter att ha utsatts för brott.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

Anser ministern att genomsnittstiden på nio månader är tillräcklig för grova våldsbrott och om inte, vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att dessa ska blir längre?