Fråga 2015/16:661 Skottsäkra västar till hemvärnet

av Lotta Olsson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Hemvärnet är i dag en mycket professionell del av det svenska försvaret. Det svenska hemvärnet är väl bemannat och redo på plats ute i hela Sverige.

Det svenska hemvärnet har också i dag bättre utrustning än någonsin och fler utbildade soldater än man haft tidigare.

Till detta behöver också det personliga skyddet för de enskilda soldaterna förstärkas. Vi vet att skyddsvästar i dag inte finns till alla våra hemvärnssoldater.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När kommer alla våra hemvärnssoldater att ha tillgång till skyddsväst?