Fråga 2015/16:659 Prövningen av arbetsförmågan vid slopandet av den bortre tidsgränsen

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

En kvalitetsuppföljning gjord av Försäkringskassan visar att 39 procent av de sjukskrivna med anställning inte bedömdes ha en nedsatt arbetsförmåga när de slog i taket efter 914 dagars sjukskrivning. Bland företagare var siffran ännu högre. Samtidigt vet vi att Försäkringskassan har misslyckats med att genomföra de så kallade 90- och 180-dagarsprövningarna.

Trots detta slopar nu regeringen den bortre tidsgränsen, och i praktiken innebär det att man som sjukskriven inte kommer att få sin arbetsförmåga prövad och att man inte kommer att få en kallelse från Arbetsförmedlingen. Detta är inte bara olyckligt för alla dem som inte får sin arbetsförmåga prövad, det är också mycket kostsamt för statskassan. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för den stora grupp som inte saknar arbetsförmåga men som i och med slopandet av bortre tidsgränsen nu inte kommer att kallas till Arbetsförmedlingen?