Fråga 2015/16:658 Arbetslösheten bland utrikes födda

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Före valet fick väljarna ofta höra att Socialdemokraterna hade en bättre medicin för jobben. Bara man kom till makten skulle man fixa jobben. Sakta men säkert ser vi nu att detta bara var fagra ord.

Nya beräkningar från riksdagens utredningstjänst visar att om regeringen inte tar tag i integrationen och jobbskapandet kan Sverige vänta sig 90 000 fler varaktigt arbetslösa bland utrikes födda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att gruppen utrikes födda inte ska hamna i utanförskap?