Fråga 2015/16:657 Förväntade effekter på sjukfrånvaron av regeringens åtgärdsprogram

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I september presenterade statsrådet ett åtgärdsprogram som inkluderar 25 punkter för minskad sjukfrånvaro. Målet för åtgärdsprogrammet är enligt statsrådet högst nio sjukdagar år 2020.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka är ministerns förväntade effekter, uttryckt i form av minskad sjukfrånvaro, för var och en av de 25 åtgärdspunkterna?