Fråga 2015/16:654 Sysselsättning för intagna i fängelser

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det är viktigt att intagna i fängelser har sysselsättning, inte minst för att minska återfall i brott. I november 2015 presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) en rapport där det framgick att intagna har för lite att göra och att sysselsättningen många gånger inte är anpassad till deras behov.

De intagna har rätt till 30 timmars sysselsättning i veckan, men detta uppfylls inte. Dessutom saknas många gånger vettig sysselsättning. De intagna sitter i stället och fikar eller spelar spel.

Enligt rapporten från Brå efterfrågar de intagna möjligheten att delta i behandlingsprogram eller gå en yrkesutbildning. Trots att möjligheterna till sådan sysselsättning ökat är efterfrågan större än tillgången.

I sin studie tillfrågade Brå frigivna från fängelse. Dessa uppgav att de hade positiva erfarenheter av behandlingsprogrammen och yrkesutbildningen. Av dem som gått behandlingsprogram uppgav hälften att programmet minskat deras risk för återfall. Även hälften av dem som gått yrkesutbildningen var positiva och bedömde att den ökat deras chans till arbete.

Av ovanstående framgår det tydligt att möjligheten att delta i behandlingsprogram eller yrkesutbildning på fängelser är mycket viktig för att minska återfall i brott.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att alla intagna som vill har möjlighet att delta i behandlingsprogram och yrkesutbildning?