Fråga 2015/16:647 Avvisade svenskar i Danmark

av Anders Åkesson (C)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör trafikeras av flera miljoner resenärer årligen. Förbindelsen står för cirka en tredjedel av det totala antalet resande över Öresund.

Regeringens beslut om att införa id-krav får stora ekonomiska konsekvenser för färjetrafiken i och med att själva kontrollen ska utföras av rederierna och att den svenska staten varit tydlig med att någon ekonomisk kompensation för detta inte kommer att utgå. Dessutom sker ett visst inkomstbortfall till följd av att färre personer kan komma att ta färjan över Sundet.

Redan två veckor efter det att regeringens undermåligt beredda lag trätt i kraft har flera svenska medborgare blivit avvisade från att resa med färjan över sundet. Dessa resenärer blir hänvisade till den svenska ambassaden i Köpenhamn. Varken den svenska ambassaden i Köpenhamn eller konsulatet i Helsingör har haft beredskap eller instruktioner för att hjälpa dessa svenska medborgare som inte fått resa tillbaka till Sverige.

Min fråga till utrikesministern är med anledning av detta:

 

Vilken information, ekonomisk kompensation och beredskap har givits till de svenska utlandsmyndigheterna för att hantera den uppkomna situationen med anledning av nyligen genomförd lagstiftning om id-krav vid gränspassagerna till Sverige, och hur avser ministern att säkerställa att de svenska medborgare som avvisas från inresa till Sverige får rätt stöd och hjälp på plats i Danmark?