Fråga 2015/16:644 Kontakter med Danmark angående id-kontroller

av Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I ett svar på fråga ställd av mig, avgivet av statsrådet Anna Johansson den 14 januari, angående handhavandet av id-kontroller i Öresundsregionen och eventuellt förankringsarbete hänvisas till samtal med den danska regeringen som skett vid besök i Köpenhamn den 11 januari. Och det kan väl vara klokt att så här i efterhand försöka reparera skador som uppstått. De aktuella åtgärderna började dock gälla redan den 4 januari, och före det var det några dagar av stor oklarhet och brist på tydligt politiskt ledarskap från den svenska regeringens sida. Nog så viktigt är således vad som gjordes före den 4 januari som vad som skett i efterhand.

Min fråga till Anna Johansson är:

 

När och vilka kontakter har statsrådet som infrastrukturminister tagit i december 2015 med sin danska motpart eller annan dansk minister för att finna en enkel och smidig lösning på den tillfälliga kontrollen av id-handlingar i Öresundsregionen?