Fråga 2015/16:636 Färre kontroller av boenden för barn

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

 

I julhelgerna fattade Vänsterregeringen beslutet att antalet kontroller av boenden för barn kommer att halveras nu år 2016 jämfört med tidigare. Ett beslut som redan har fått kritik från bland andra olika barn- och brukarföreningar. Beslutet berör barn och unga placerade på HVB- och LSS-boenden. Dessa boenden har hittills inspekterats minst två gånger per år, men ska efter beslutet bara inspekteras en gång per år. En bidragande faktor är det ökande trycket och belastningen på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, framför allt gällande boende för ensamkommande barn.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens, ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till uppföljning och tillsyn.

Dessutom har Moderaterna på riksdagens bord presenterat förslag om ytterligare ca 50 miljoner kronor per år för att just stärka tillsyn och uppföljning hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Verkligheten i regeringens budget talar ett annat språk. Där minskas anslaget till Ivo åren 2016 och 2017 med 59 miljoner kronor.

Halvering av kontroller för utsatta barn som är bland annat på HVB- och LSS-boenden, kan i sämsta fall leda till att barn hamnar i kläm eller inte blir sedda på det sätt som lagstiftningen tydliggör.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér:

 

På vilket sätt kommer regeringen och statsrådet att säkerställa så att färre kontroller för barns boende på till exempel HVB- och LSS-boende inte leder till sämre kvalitet för barnen?