Fråga 2015/16:633 Möjlighet till tidigare utbetalningar av EU-ersättningar till lantbrukare för år 2016

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Utbetalningarna från Jordbruksverket av EU-ersättningarna till svenska jordbrukare för 2015 är försenade, vilket beror på att Jordbruksverket och regeringen – som är ytterst ansvarig för landets myndigheter – inte har inte varit tillräckligt förberedda.

Under 2015 har både EU:s jordbrukspolitik och reglerna för jordbruksstöd reformerats, vilket borde ha gjort regeringen och Jordbruksverket uppmärksamma på behovet av extra beredskap för att kunna hantera utbetalningarna av EU-ersättningarna. Tekniska problem på Jordbruksverket lär vara en huvudförklaring bakom förseningarna. Men det är orimligt att den part som har skött sina åtaganden – det vill säga lantbrukarna som har lämnat sina uppgifter i tid – nu ska drabbas av regeringens och dess myndigheters brister.

Det är särskilt olyckligt med tanke på den svåra situation som många svenska lantbrukare och speciellt mjölkbönderna i Sverige befinner sig i. Många lantbrukare och mjölkbönder hotas i dag av likviditetskris och många tvingas lösa detta med lån. I samtliga fall medför det olägenheter och kostnader för de berörda.

Regeringen som ytterst är ansvarig för landets myndigheter måste ta lärdom av misstagen som gjorts under 2015. De svenska lantbrukarna kräver svar och tydliga besked från regeringen. Misstagen får inte upprepas.

Det lär vara så att det för 2016 kommer att vara möjligt att, åtminstone delvis, tidigarelägga utbetalningarna så att pengar kan betalas ut redan i oktober, och det är angeläget att regeringen i så fall ser till att så också sker.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att EU-ersättningarna till svenska lantbrukare för år 2016 inte kommer att försenas och samtidigt se över möjligheterna att betala ut ersättningarna tidigare?