Fråga 2015/16:629 Elprisområden

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

De senaste kalla dagarna har fått elpriset för Skåne (elprisområde fyra) på den nordiska elbörsen Nordpool att bli mer än det dubbla jämfört med elpriset i norra Sverige (elprisområde ett och två).

Sveriges egen produktion klarar knappt att täcka behovet när det är kallt i hela landet. Och när någon kärnkraftsreaktor står stilla måste det importeras stora mängder el, vilket driver upp priserna ännu mer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utjämna elpriserna i de olika delarna av landet?