Fråga 2015/16:626 Barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige

av Pia Hallström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

Enligt siffror från polisen fanns i Stockholm ca 500–600 brottsaktiva ensamkommande pojkar från bland annat Marocko under åren 2012–2014. Vissa har aldrig sökt uppehållstillstånd i Sverige andra har avvikit under tiden som asylutredning pågår. Bara några få av de ensamkommande barnen från Marocko, som fått sin sak prövad av Migrationsverket, har haft tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Marocko har ett folkrättsligt ansvar för att återta sina medborgare som inte har tillstånd att vistas i Sverige. Detta har dock visat sig mycket svårt att åstadkomma i praktiken.

Regeringen har haft möten med företrädare för Marocko i frågan, men resultatet från arbetet uteblir.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När kan vi se resultat i regeringens arbete för att de barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige ska återvända till sitt hemland?