Fråga 2015/16:625 Cypern

av Tobias Billström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 8 december informerade kabinettssekreteraren riksdagens utrikesutskott inför det förestående rådsmötet i rådet för utrikes frågor den 14 december. Efter att kabinettssekreteraren meddelat att Turkiets utrikesminister skulle medverka vid lunchen med ministrarna ställde jag en konkret fråga om regeringen avsåg att lyfta upp Cypernfrågan med anledning av den turkiske ministerns besök.

Mitt intryck från kabinettssekreterarens mycket uttömmande svar var att så var fallet.

Min fråga till utrikesministern i dag, exakt en månad efter att rådsmötet i december avhölls, blir:

 

Tog regeringen upp Cypernfrågan under lunchen eller i eventuella bilaterala samtal i anslutning till mötet?