Fråga 2015/16:620 Fördjupat nordiskt samarbete

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

I svåra tider prövas såväl stater och deras regeringar som enskilda människor och deras anhöriga. Det senaste halvårets kraftiga ökning av antalet asylsökande som söker sig till de nordiska länderna är bara en av flera prövningar som vårt land just nu möter.

Vid en stor ökning av antalet asylsökande, till ett begränsat geografiskt område, uppstår en problematik när hus och sängplatser helt enkelt riskerar att ta slut. För att få bukt med detta – och på ett effektivt och humant sätt säkerställa att människors skyddsbehov tillhandahålls – är en tänkbar lösning att uppdraget delas av fler än bara ett land.

I denna kontext är de nordiska länderna viktiga, som en grupp länder i Europa med starka ekonomier och goda förutsättningar för ett generöst mottagande. Det är däremot tydligt att Sverige är det enda land i Norden som tar sitt fulla ansvar.

De volymreglerande åtgärder regeringen gjort under hösten har inte lett till ett ökat eller fördjupat nordiskt samarbete. Införandet av id-kontroller i Köpenhamnsregionen på svenskt initiativ har åtföljts av danska åtstramningar, bland annat vid gränsen till Tyskland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Vilka initiativ tar statsrådet för att mana till, och underlätta för, nordiskt samarbete i samband med flyktingkrisen?