Fråga 2015/16:619 Uthålliga korvettoperationer

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sveriges fem korvetter av Visbyklass utgör en icke obetydlig andel av vår samlade marina förmåga. Det bör inte uteslutas att en framtida underrättelseoperation i fredstid eller nationella beredskapsuppgifter i svenska farvatten skulle behöva pågå under längre tid än ett par veckor.

Visbyklassen konstruerades för den dåvarande svenska modellen för nationellt försvar med värnplikt. Dubbla besättningar bemannade med en blandning av kontinuerligt tjänstgörande och reservister ger en bättre uthållighet jämfört med en enda besättning per fartygsindivid med bara yrkesofficerare och yrkessjömän. Inom ramen för det svenska värnpliktsförsvaret fanns befattningar med högst 72 timmars inställelsetid på mobiliseringsplatsen.

 

Vilka åtgärder ämnar försvarsminister Peter Hultqvist vidta så att Visbyklassens fem fartyg kan bemannas med dubbla besättningar, bägge innehållande också reservister?