Fråga 2015/16:601 Finansieringen av Norrbotniabanan

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har lovat att byggandet av Norrbotniabanan ska påbörjas innan den nuvarande mandatperioden är över. Enligt Trafikverket saknas det dock finansiering för projektet som bedöms kosta ungefär 30 miljarder kronor. Projektet bedöms inte rymmas inom planen fram till 2029 om inga ytterligare pengar skjuts till.

Såväl stats- som infrastrukturministern har deklarerat att Norrbotniabanan ska påbörjas under denna mandatperiod. Finansministern har dock givit andra besked om samma projekt. Väljarna har kanske blivit vana vid den nuvarande regeringens löftesbrott vid det här laget men icke desto mindre måste regeringen ge besked.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Kommer finansministern att skjuta till de pengar som krävs för att påbörja byggandet av Norrbotniabanan före 2018 som tidigare har utlovats?