Fråga 2015/16:600 Asylsökandes tandvårdsbehandling

av Cecilia Widegren (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och tandvårdspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården, tandvården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär. För år 2015 beräknades 163 000 asylsökande komma till Sverige.

Enligt förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar ska asylsökandes tandvårdsbehandling utföras hos tandläkare inom Folktandvården. Detta trots att hälften av tandvården i Sverige inte bedrivs av Folktandvården. Regeringen och statsrådet Johansson har den 9 december 2015 svarat i riksdagen att regeringen inte kan utesluta att det kan finnas anledning att ändra förordningen.

Trycket i tandvården växer, och fler behöver kunna få möjlighet att hjälpa till. Varför tvekar regeringen att möjliggöra för lika villkor för alla tandläkare i Sverige att kunna bidra?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer regeringen och ansvarigt statsråd Johansson att inom en snar framtid genomföra de nödvändiga ändringarna i förordningen så att alla tandläkare, oavsett driftsform, kan bidra i behandlingen av asylsökande på lika villkor?