Fråga 2015/16:594 Flickors mänskliga rättigheter

av Boriana Åberg (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Enligt DN har polisen i Stockholm mörklagt omfattande sexuella övergrepp på unga flickor under festivalen We are Sthlm 2014 och 2015. Vissa av flickorna har varit elva eller tolv år gamla.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa flickors rättighet att besöka musikfestivaler och andra offentliga arrangemang utan att behöva utsättas för sexuella övergrepp?