Fråga 2015/16:593 Förbättrade förutsättningar för generationsskiften

av Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Familjeföretag och ägarledda företag bidrar till många jobb i Sverige. Många gånger erbjuder de ett engagemang i staden eller bygden och ger därför stora värden utöver de jobb de skapar. En väldigt hög andel av ägarna i dessa företag kommer av åldersskäl att sluta som företagare inom de närmaste tio åren.

Det är av stor vikt att dessa företag och jobb finns kvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsministern följande:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att förbättra förutsättningarna för generationsskiften?