Fråga 2015/16:590 Polisens arbetssätt

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De sexuella trakasserier i Sverige som har uppmärksammats i efterdyningarna av händelserna i Köln har upprört stora delar av samhället. Uppgifter om att polisen inte har rapporterat överfall och trakasserier på ett korrekt sätt är mycket stötande och riskerar att minska allmänhetens förtroende för polisen.

Polisledningens och polischefens uppdrag är att sköta sin uppgift utan att ta politisk hänsyn eller göra en avvägning om vilket parti som skulle gynnas eller missgynnas av att korrekt information ges till allmänheten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Har statsrådet känt till att polisen jobbade på detta sätt, och tänker statsrådet vidta några åtgärder för att förhindra att det händer igen i framtiden?