Fråga 2015/16:589 Förbud mot ämnen i grupp inom Reach

av Kristina Yngwe (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Nyligen presenterades en rapport av Svenskt Vatten om högfluorerade ämnen (PFAS) i impregneringsmedel till skor och kläder. Högfluorerade ämnen är svårnedbrytbara i vår miljö, och förutom att många ämnen i denna grupp är giftiga har de ofta egenskaper som gör att de kan lagras i växter, djur och människor.

I rapporten konstateras att så många som 6 av 20 testade impregneringsmedel innehåller högfluorerande ämnen. Många är också vanligt förekommande i vardagsnära produkter såsom bordsdukar, pizzakartonger och tandtråd.

Då gruppen högfluorerande ämnen innehåller flera tusen ämnen är det inte effektivt att förbjuda ämnena var för sig. I stället är det viktigt att arbeta för att inom Reach kunna förbjuda ämnen i grupp, något som med dagens lagstiftning inte är möjligt.

Min fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson är därför:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att göra det möjligt att inom Reach klassificera och därmed kunna förbjuda grupper av ämnen med liknande egenskaper?