Fråga 2015/16:586 Vapendirektivets negativa effekter

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Flera av landets skytteföreningar som har lämnat remissvar på det nya vapendirektivet är oroade över framtiden. Bland annat konstaterar Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet att ett ratificerande av vapendirektivet skulle innebära slutet för deras verksamhet.

Halvautomatiska vapen är mycket vanliga på landets skyttebanor. Ett förbud för hel- och halvautomatiska vapen som används i sportskytteverksamhet skulle innebära ett stort hot mot landets skytteföreningar. Skytte är en populär sport som är med på tio-i-topp på Riksidrottsförbundets lista och en av de sporter som ökar mest i Sverige. Ett förbud vore förödande för sportskytteverksamheten.

Svenska Pistolskytteförbundet anser att förslaget om att vapenlicenser måste sökas om vart femte år skulle lägga ytterligare en administrativ börda på både Pistolskytteförbundet och polisen. Redan i dag är ansökningstiderna för vapenlicenser orimligt långa i vissa delar av landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur ser statsrådet på den oro som sportskytteverksamheten ger uttryck för i sina remissvar samt på vapendirektivets negativa effekter för landets skyttar?