Fråga 2015/16:583 Minskat antal adoptioner

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Enligt nyligen presenterad statistik från auktoriserade adoptionsorganisationer har antalet barn som adopterats från länder utanför Sverige fortsatt att minska.

I början av 2000-talet genomfördes mellan 900 och 1 000 internationella adoptioner medan det år 2014 genomfördes 345.

År 2015 har det förmedlats 249 barn från andra länder till Sverige. Antalet adoptioner har sjunkit kraftigt.

Det finns samtidigt många barn på olika institutioner som skulle kunna adopteras internationellt. Det handlar om barn som behöver en familj. Det är därför problematiskt att antalet adoptioner minskar då det finns många barn som är föräldralösa och/eller lever på institutioner.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och statsrådet Regnér att vidta för att möjliggöra fler adoptioner, internationella och nationella, för att fler barn och vuxna ska få lyckan att tillhöra en familj?