Fråga 2015/16:582 Konsekvensanalys av hur id-kontrollerna drabbat pendlare över Öresund

av Anders Hansson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 4 januari 2016 startade arbetet med id-kontroller för passagerare över bland annat Öresundsbron i Skåne. Passagerare som färdades med tåg, buss eller fartyg skulle därmed uppvisa giltig id-handling för att komma över till Sverige från Danmark.

Varje dag arbetspendlar ca 15 000 personer över Sundet mellan Sverige och Danmark. Kontrollerna riskerar att få negativa konsekvenser för såväl pendlarna som för den integration mellan de båda länderna som bland andra skånska politiker arbetat med under längre tid. Flertalet näringslivsföreträdare har också varnat för att kontrollerna kan ge en negativ påverkan på näringslivet i regionen.

Att kontrollerna bör genomföras må vara nödvändigt, men det bör åligga regeringen att göra sitt yttersta för att minska de negativa konsekvenserna av införandet av id-kontroller. Detta påpekade jag också i den riksdagsdebatt som föregick riksdagens beslut om id-kontroller. För att kunna göra detta behövs konsekvensanalyser av införandet.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson blir därmed:

 

När kan vi förvänta oss att se en konsekvensanalys avseende såväl kontrollernas effekter för arbetsmarknaden i regionen som för de konsekvenser kontrollerna inneburit för näringslivet i regionen?