Fråga 2015/16:579 Regeringens samarbete med Danmark i samband med flyktingsituationen

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

På regeringens hemsida finns följande citat av ministern för strategi- och framtidsfrågor:

”Flyktingsituationen berör oss ju alla och jag ser en väldigt stark uppslutning kring det nordiska samarbetet, både i denna fråga och andra frågor.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Hur ser det svensk-danska samarbetet kring flyktingsituationen ut?