Fråga 2015/16:575 Stöd för demokrati i Venezuela

av Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I december 2015 vann den samlade oppositionen parlamentsvalet i Venezuela. Frågor som korruption, misshushållning och allmän vanskötsel påverkade starkt utgången. 112 ledamöter av totalt 167 tillhör oppositionssidan. Sedan dess har president Nicolas Maduro och hans socialistiska maktparti (PSUV) försökt försvåra och förstöra. Detta ger anledningen till oro. Alla demokratiska partier i Spanien, undantaget Podemos, har exempelvis undertecknat ett upprop med anledning av händelserna i Venezuela till förmån för att valresultatet ska respekteras. Ett internationellt engagemang och uppmärksamhet är viktigt för att förhindra att folket i Venezuela blir bestulna på sitt val och att landet förs bort ännu längre i en totalitär riktning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser utrikesministern att göra för att Sverige ska visa delaktighet i stödet för demokrati i Venezuela och att valresultatet från december 2015 ska respekteras?