Fråga 2015/16:574 Informationsöverföring i hälso- och sjukvården

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Svensk hälso- och sjukvård lider av att olika enheter har egna datoriserade journalsystem som inte kommunicerar med varandra, detta trots inledande strategiarbete sedan många år tillbaka. Men det finns mer att göra. Det kan innebära att det inte framgår vid läkarbesök vilka samlade läkemedel patienten använder eller vilka sjukdomar patienten har haft.

Arbete pågår för att olika system hos olika aktörer ska kunna kommunicera med varandra. Då det råder hög säkerhet och sekretess på patientjournaler måste vården emellertid förlita sig på sedan tidigare väl etablerade verktyg, till exempel att skicka dessa genom post eller fax. För att kunna dela informationen måste vårdpersonalen i dag avidentifiera uppgifter i journalen, faxa dem vidare och sedan kontrollera att faxet kommit fram ordentligt. Skulle något gå fel så måste man göra om hela proceduren.

Informationsöverföringen enligt det ovan beskrivna är mycket tidskrävande. I dag lägger vårdens medarbetare, till exempel läkare och sjuksköterskor, timmar, ja timmar, på att skicka över journaluppgifter per fax. Vårdpersonalen är frustrerad över det konstanta faxandet och tiden det tar. Därtill finns det alltid en risk för att patienten skadas på grund av att rätt information inte finns på plats. För att underlätta för personalen i den svenska välfärden behöver vi snarast se över möjligheterna att underlätta informationsöverföring så att personalen slipper lägga flera timmar på att faxa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser regeringen och statsrådet Wikström att vidta åtgärder för att så snart som möjligt kunna pensionera faxen i svensk hälso- och sjukvård, och vilka strategiska åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta informationsöverföring inom hälso- och sjukvården?