Fråga 2015/16:565 Förhandlingar med Norge om Archer

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige och Norge planerade att tillsammans införskaffa 24 enheter var av artillerisystemet 08 Archer. Ett system som många anser vara förnämligt, utvecklat i Karlskoga, men dessvärre försenat i tid. Den 6 december 2013 beslutade Norge att frånträda sin del av den gemensamma beställningen. Sedan dess har förhandlingar förts mellan de olika regeringarna om formerna för kompensation för att avtalet brutits. Det har således nu gått över två år sedan Norge valde att frånträda sin del. Denna ouppklarade affär har en tendens att skänka en skugga över de svensk-norska samarbetet varför det vore önskvärt med en lösning i enlighet med vad som tidigare utlovats från regeringens sida.

När avser försvarsministern att presentera en godtagbar lösning på förhandlingarna med Norge med anledning av det landets avbrutna inköp av Archer?