Fråga 2015/16:562 Företagsfrämjande åtgärder

av Penilla Gunther (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Regeringspartierna S och MP kallar sig tillsammans för ”samarbetsregering”. Tyvärr verkar det vara ett begrepp som endast gäller partierna emellan, annars verkar det snarare som om man gör så mycket man kan för att minska möjligheterna till samarbete på många olika fronter.

Det senaste som registrerats är den icke synliga ommöbleringen av stöd till flera organisationer som arbetar med företagsrådgivning, något som borde vara mera aktuellt än någonsin att använda för att fler företag ska startas och kunna anställa.

I budgetens totala anslag ses inga förebud om att varken Winnet Sverige eller Coompanion Sverige  – eller några andra – ska få kraftigt minskade verksamhetsstöd.

I Coompanions fall finns ett regleringsbrev i botten som talar om vikten av att fler ekonomiska föreningar eller kooperativ startas över hela landet. Flera av dem som får hjälp att starta har blivit arbetsintegrerande sociala företag, som hjälpt dem som stått långt ifrån ordinarie arbetsmarknad att komma ut eller komma tillbaka på arbetsmarknaden.

I fallet med Winnet är det extra märkligt med en så kallad feministisk regering att man motverkar jämställdhet i regional utveckling och företagsrådgivning till kvinnor, när det under det senaste året har talats om kraftigt minskat företagande bland kvinnor.

Talet om fler i arbete borde bygga på att fler vågar starta och driva företag, inte minst bland nyanlända. Genom att dra ned på företagsfrämjande insatser visar regeringen på en osedvanlig handlingskraft i fel riktning.

Min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg är därför:

I vilket syfte dras ovannämnda stöd ned om det är tänkt att fler ska våga starta företag framöver?