Fråga 2015/16:558 Barn och unga från Marocko

av Elisabeth Svantesson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Barn och unga från Marocko som lever i stor utsatthet som gömda i Sverige är ett ökande problem. Vissa har fått avslag på sin asylansökan. Andra har aldrig sökt asyl, eller så har de avvikit under tiden för utredningen. De stannar i Sverige och bor i regel i tillfälliga bostäder. I gruppen förekommer droger, stölder och annan brottslighet.

Från såväl Migrationsverket som polisen rapporteras om stora svårigheter att förmå Marocko att ta emot de egna medborgare som inte får vistas i Sverige. 

I en intervju i Dagens Nyheter den 18 september säger inrikesminister Anders Ygeman att han vill ställa krav på Marocko att ta ansvar för sina medborgare. I intervjun utgår han från att Marockos ambassad vill diskutera frågan med den svenska regeringen, och om så inte är fallet är han beredd att genom sin statssekreterare ta diskussionen på plats i Marocko.

Det har nu gått tre månader sedan Anders Ygemans uttalande, men fortfarande lever marockanska barn och unga i Sverige illegalt.

Min fråga till statsrådet är:

 

När kan vi se resultat av statsrådets och regeringens arbete för att Marocko ska ta emot sina egna medborgare?