Fråga 2015/16:555 Handlingsplan vid särskild händelse

av Jessica Polfjärd (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt en artikel i DN den 18 december 2015 höll polisens nationella operativa avdelning (NOA) en konferens den 7–8 september 2015 där chefen, Mats Löfving, samlat sin ledningsgrupp. Den 8 september 2015 söker polisen i Region Stockholm kontakt med NOA för att meddela att ett stort antal migranter kommit till Centralstationen i Stockholm utan att dessa vet vart de ska vända sig. Frågan som man önskar ställa är om NOA bör ha en handlingsplan för hela landet. Kl. 11.50 beslutar man i Stockholm att situationen är en särskild händelse, men först fyra timmar senare fattar NOA:s ledningsgrupp ett beslut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad är skälet till att polisen i Region Stockholm inte kunde nå NOA:s ledning snabbare, hur avser statsrådet att agera för att en liknande tidsutdräkt inte ska uppstå igen och vilka åtgärder vidtog regeringen med anledning av den särskilda händelsen i Stockholm?