Fråga 2015/16:554 Inflyttning i tältläger

av Jessica Polfjärd (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Först den 10 december kunde inflyttning ske i de tältläger som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satt upp, trots att frågan aktualiserades av Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson den 10 september och av statsministern den 10 oktober. Under tiden var bostadssituationen så akut att migranter tvingades sova på gatan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Varför tog det så lång tid för MSB att få upp tälten, och vilka åtgärder vidtog statsrådet och regeringen för att skynda på processen?