Fråga 2015/16:553 Inre utlänningskontroller

av Jessica Polfjärd (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 10 september 2015 kallade utrikesminister Margot Wallström, enligt DN, till sig Migrationsverket, polisen, Säkerhetspolisen och Must för att få en bild av migrationsströmmen. Vid mötet framförde polisen att ”vi har noll koll på dem som inte söker asyl”. Eftersom polisen upphört att göra inre utlänningskontroller saknas information om vilka som stannar kvar illegalt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Varför var det utrikesministern och inte det statsråd till vilkens beredningsområde frågan hör som kallade till detta möte, hur spreds informationen från mötet i Regeringskansliet och till regeringen, och vilka övriga statsråd informerades?