Fråga 2015/16:546 Migrationssituationen

av Jessica Polfjärd (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen har fått larmsignaler från hjälporganisationer, tjänstemän och kommuner upprepade gånger under våren och sommaren 2015 beträffande den mycket allvarliga migrationssituationen. Denna utvecklades till vad som kallats landets största prövning i modern tid. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Varför dröjde det ända till den 12 november 2015 innan gränskontroller infördes?