Fråga 2015/16:542 Ökad åldersdiskriminering på grund av höjd särskild löneskatt för 65-plussare

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är viktigt att arbetsmarknaden välkomnar fler seniorer. Inte minst är det viktigt nu när vi har akut brist på lärare, sjukvårdspersonal, personer som jobbar med säkerhet och beredskap med mera – områden där seniorer skulle kunna göra betydande insatser. Därför bör regeringen omgående dra tillbaka sitt förslag om höjd särskild löneskatt för 65-plussare. Detta förslag riskerar att leda till minskad sysselsättning och ännu lägre pensioner för alla. Men det riskerar också att öka åldersdiskrimineringen, som redan i dag är ett bekymmer. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern beredd att ompröva beslutet om den höjda löneskatten för personer över 65 år?