Fråga 2015/16:535 Polisens utrustning

av Andreas Carlson (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För en tid sedan kunde vi läsa (SvD den 27 november 2015) att poliser i yttre tjänst larmade om att deras utrustning inte räcker till vid en terroristattack. En polisman uttryckte det som ”att skickas ut på lejonjakt med ett ärtrör och en overall gjord av zebrakött”.

Polisen har ansvar för att hålla oss trygga och säkra där vi bor och vistas. Detta sker genom brottsförebyggande arbete men också genom insatser när brott har begåtts. Sedan Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg beslutade att höja hotnivån för terrorism i Sverige från nivå 3 på en femgradig skala, förhöjt hot, till nivå 4, som innebär högt hot, har polisen ett ökat ansvar för att bevaka byggnader och områden där terrorister skulle kunna slå till.

I detta läge är det naturligtvis viktigt att poliser känner att de är väl förberedda och att de har den utrustning som krävs. Om polisen inte är trygg på sin postering är vi knappast trygga som medborgare heller. Därför är det allvarligt att läsa om att poliser upplever att de saknar både skyddsutrustning och vapen för att kunna skydda sig mot en eventuell masskjutning eller terrorattack. Beväpnade enbart med tjänstepistol och med informationen att det kanske inte finns tillräckligt med förstärkta skyddsvästar samt ballistiska hjälmar ska polisen skydda medborgare från den värsta sortens attack ett samhälle kan råka ut för. Det är inte rimligt. Poliser som är satta att skydda oss måste ha tillgång till rätt utrustning och utbildning för att kunna göra det jobb de är satta att göra.

Med anledning av det ovan skrivna vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att polisens utrustning och utbildning ska förbättras?