Fråga 2015/16:533 Senareläggning av utbetalningar

av Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen har tidigare utlovat senareläggning av utbetalningar för att kunna hantera avräkningarna för flyktingmottagande i Sverige. I ett svar på skriftlig fråga 2015/16:446 svarar biståndsministern att ”regeringen beslutade den 3 december om en ändring av regleringsbrevet för Sida år 2015 för att möjliggöra förskottsbetalningar av Sveriges kärn-stöd 2016 till bl.a. humanitära aktörer inom FN-systemet.

Det här följer av samtal med Vänsterpartiet där vi har nått samsyn kring vissa frågor om Sveriges bistånd de närmaste åren. Vi har en överenskommelse som innebär en ökning av biståndet i år genom tidigareläggning av medel.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka utbetalningar kommer då att senareläggas?