Fråga 2015/16:529 Regeringens åtgärder mot människohandel med barn

av Pia Hallström (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Länsstyrelsen har på uppdrag av alliansregeringen gjort en kartläggning av misstänkt människohandel med barn under åren 2012–2015. I kartläggningen identifieras 210 fall av misstänkt människohandel med barn. Därutöver befaras även ett mörkertal. De flesta av barnen är 15–17 år, men det förekommer även fall med barn så unga som två år. Detta är fullkomligt oacceptabelt.

Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel av barn. Det förekommer i hälften av de misstänkta fallen. Andra vanliga former av exploatering är tiggeri, tvångsarbete och brottslighet.

Kartläggningen visar också att det finns brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen har polisanmälts. I 47 procent av polisanmälningarna inleddes en förundersökning. Inte ett enda åtal väcktes under åren 2012–2015.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att människohandel med barn inte ska förekomma i Sverige och för att säkerställa att polisen och rättsväsendet har förutsättningar att klara upp brotten?