Fråga 2015/16:526 Lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal

av Sofia Fölster (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Dagens Nyheter och P4 Uppland har rapporterat om en familj som eventuellt kan komma att utvisas från Sverige på grund av att pappan i familjen under några få månader hade 180 kronor för lite i lön. Familjen har bott i Sverige i fyra år. Migrationsverket upptäckte i mars att pappan i familjen under fem månader förra året haft 180 kronor mindre i lön än vad som kollektivavtalet bestämt är minimilön. Under övrig tid ska lönen ha varit över kollektivavtalet och enligt uppgifter i P4 Uppland ska den lägre lönen bero på fel som begåtts av arbetsgivaren. Migrationsverket har beslutat att utvisa familjen. Familjen har nu valt att överklaga beslutet om utvisning.

Regler och lagar i Sverige ska såklart respekteras och följas, men i fall där det förefaller bero på misstag som begåtts av andra än den drabbade verkar straff med utvisning vara särskilt hårt. Syftet med lagstiftningen kan knappast ha varit att människor som arbetar i Sverige, betalar skatt i Sverige och lever sina liv i Sverige eventuellt kan utvisas på grund av att denne tjänat några hundra mindre än kollektivavtalet anger.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser regeringen och ministern att vidta några initiativ för att göre en granskning och översyn av lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal?