Fråga 2015/16:525 Rovdjurspolitikens inriktning

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I ett svar till riksdagsledamoten Christian Holm (M) på en skriftlig fråga (2015/16:440) skriver statsrådet Sven-Erik Bucht den 16 december 2015 följande: ”Regeringens intention är att i vinter säkerställa att beslut om jakt efter varg ska kunna överklagas till domstol.”

Den 15 december 2015 debatterades i riksdagen betänkandet 2015/16:MJU12, Rovdjurspolitikens inriktning, efter ett initiativ i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Den 16 december fick betänkandet en riksdagsmajoritet bakom sig.

Med stöd i initiativrätt i 9 kap. 16 § riksdagsordningen föreslår utskottet att regeringen bör fullfölja intentionerna bakom den rovdjurspolitik som riksdagen tidigare har beslutat om. Det innebär bland annat att regeringen bör upprätthålla den nu gällande beslutsordningen för skydds- och licensjakt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Tänker statsrådet och regeringen följa riksdagens tillkännagivande om att upprätthålla den nu gällande beslutsordningen?