Fråga 2015/16:522 Nikotinmärkning av snus

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I lagrådsremissen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktsdirektiv föreslår regeringen en rad ändringar i bland annat tobakslagen.

En av dessa är förslaget om att det ska bli förbjudet att ange nikotinhalt på exempelvis snusdosor. En tydlig risk till följd av detta blir att en konsument som vill välja ett svagare alternativ inte längre har möjlighet att göra ett informerat val. Förslaget om frivillig innehållsförteckning är också potentiellt riskfyllt, eftersom konsumentskyddet då tydligt urholkas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur ska statsrådet och regeringen säkerställa att konsumenter även i fortsättningen kan göra informerade val vid köp av tobaksvaror?