Fråga 2015/16:521 Införandet av id-kontroller i enlighet med riksdagens beslut

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Riksdagen har beslutat att ge regeringen befogenhet att införa tillfälliga id-kontroller för resor till Sverige. Förarbetena till lagen har varit hastiga, remissinstanserna har fått minimal svarstid och många praktiska frågor är ännu outredda.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att genomförandet av tillfälliga id-kontroller som rör resor till Sverige ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt både för resande och transportörer?