Fråga 2015/16:497 Skoterkörkortets giltighet i Norge

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under stora delar av året är snöskotern ett effektivt och populärt hjälp- och färdmedel i norra Sverige. Användandet av snöskotern begränsas dock av att det svenska skoterkörkortet inte är giltigt i Norge, trots att det norska skoterkörkortet är giltigt i Sverige. Detta problem drabbar bland annat lokala företagare, vars näringar inte alltid tar hänsyn till landsgränser.

Frågan om det svenska skoterkörkortets giltighet i Norge är en viktig vardagsfråga för människorna som bor längs gränsen. Det är därför hög tid att regeringen tar kontakt med sina norska kollegor för att komma fram till en lösning på denna onödiga byråkratiska problematik. Tidigare under 2015 har jag uppmanat infrastrukturminister Anna Johansson att ta tag i frågan, vilket hon då lovade att göra. Regeringen har dock inte levererat någon lösning ännu, trots att problemet bör kunna lösas relativt snabbt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson följande:

 

Varför har regeringen inte löst frågan om att det svenska skoterkörkortet även ska vara giltigt i Norge?