Fråga 2015/16:496 Järnvägen mellan Boden och Bastuträsk

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk har länge varit eftersatt. Det dåliga underhållet på sträckan har resulterat i urspårade tåg och nedsatt hastighet. Den stora förloraren på detta är industrin i Norrland. Utan säkra leveranser av råvaror kan inte industrin förse Europa och världen med det så efterfrågade svenska stålet.

Politiken har ett ansvar för att möjliggöra för tillväxt och välstånd i hela Sverige. Alliansregeringen anslog pengar för underhåll på delar av sträckan Boden–Bastuträsk. Trafikverket har dock meddelat att detta skjutits på framtiden, trots att statsrådet Anna Johansson aviserat att spårbyte på sträckan är angeläget. Statsrådet tycks dock inte vara av samma uppfattning längre, då hon senast i april inte kunde svara på varför underhåll av sträckan inte prioriterats av regeringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Kommer underhåll av järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk att prioriteras under 2016?