Fråga 2015/16:490 Införandet av matchningsanställningar

av Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

 

Att rusta och stötta långtidsarbetslösa tillbaka till arbete är en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter. Och det är ingen enkel sak för en person som stått utanför arbetsmarknaden i flera år att ta sig tillbaka in. Att det finns människor med ett stort behov av stöd råder det inga tvivel om.

Moderaterna menar att matchningsanställningar kan skapa en ny väg till arbete för personer som varit utan arbete en längre tid. Den 1 mars 2015 lämnade utredare Anders Lago över utredningen Matchningsanställningen – nya vägar till jobb till regeringen. Förslaget är färdigutrett och detta är en reform som regeringen snarast bör införa.

Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling, och inkluderar socialt och praktiskt stöd både till individ och till arbetsplats. Individen anställs hos en matchningsaktör och utför sitt arbete hos ett kundföretag, som betalar matchningsaktören för tjänsten. Detta innebär att arbetsgivare – i form av kundföretag – ges möjlighet att pröva hur en individ fungerar i verksamheten utan att ett anställningsförhållande behöver komma till stånd. Att kundföretaget betalar för arbetskraften medför att individerna kommer att kunna utföra arbetsuppgifter som det finns ett behov av. Kundföretagen kan finnas på hela arbetsmarknaden, inom alla sektorer och branscher.

Många arbetsgivare upplever en osäkerhet kring hur långtidsarbetslösa ska kunna fungera i verksamheten. Med matchningsanställningar kan vi undanröja en hel del av den osäkerheten och få fler arbetsgivare att öppna dörren.

Arbetsmarknadsministern har tidigare antytt att hon är öppen för att diskutera alla förslag som kan bidra till att fler människor kommer i jobb.

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Avser arbetsmarknadsministern att införa matchningsanställningar för att underlätta långtidsarbetslösas inträde på arbetsmarknaden?