Fråga 2015/16:489 Regeringens satsning på arbetsmarknadsutbildning

av Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmarknadsministern har i riksdagens kammare under hösten många gånger återkommit till hur man nu lägger om arbetsmarknadspolitiken och effektiviserar Arbetsförmedlingen. Resultaten för flera arbetsmarknadspolitiska program behöver förbättras, bland annat för arbetsmarknadsutbildning, skriver regeringen i budgetpropositionen för 2016. Samtidigt väljer regeringen att inte omfördela medel från den ineffektiva åtgärden.

Arbetsmarknadsutbildningarna är dyra och leder inte till att fler kommer i jobb. Förra året köpte Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutbildningar för 1,8 miljarder kronor. Enligt myndighetens egna utvärderingar har åtgärden i dag ingen som helst effekt på möjligheten att faktiskt få ett jobb. Regeringen belyser dessa problem i budgetpropositionen men tycks ändå inte se något behov av omfördelning av resurser. Man hänvisar i stället till att Arbetsförmedlingen inlett ett förändringsarbete. Dessa skattepengar skulle i stället kunna omfördelas till insatser med bättre sysselsättningseffekter.

Regeringen har tidigare aviserat att alla politiska beslut ska fattas mot bakgrund av om de leder till fler jobb eller inte.

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Bedömer arbetsmarknadsministern att det finns anledning att omfördela medel från arbetsmarknadsutbildning till mer effektiva insatser?