Fråga 2015/16:488 Eftersupning

av Hans Hoff (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

I Sverige kör varje dag ca 10 000 bilister fulla. Ca 2 000 bilister som orsakar olyckor i berusat tillstånd eller blir stoppade av polis hävdar att de druckit alkohol efter att de stannat bilen. I årtionden har det i riksdagen och i olika regeringar övervägts att kriminalisera eftersupning likt den modell som sedan drygt 50 år finns i Norge.

I Norge får man inte dricka alkohol några timmar efter att man varit med i en olycka. Som argument för att inte införa den norska lagstiftningen i Sverige hävdas att det skulle strida mot den mänskliga rättigheten att dölja de brottsliga handlingar man begått.

Enligt min mening strider detta mot den allmänna rättsuppfattning som finns i hela den svenska befolkningen. Det går knappast heller att hävda att Norge skulle vara ett land som är rättsosäkert. Regeringen meddelade i våras att man inte avsåg att gå vidare med en lagstiftning likt den i Norge med hänvisning till de mänskliga rättigheterna att man ska ha rätt att dölja sina brottsliga handlingar. Jag anser att regeringen bör ompröva detta ställningstagande och lägga fram ett förslag likt det i Norge vad gäller eftersupning.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser justitie- och migrationsministern att ompröva beslutet att inte kriminalisera eftersupning?