Fråga 2015/16:485 Kameraövervakningslagen och kamerautrustade drönare

av Erik Ottoson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning angående kameraövervakningslagen som spänner över en rad viktiga och angelägna frågor. En av dessa frågor är frågan om ny teknik, exempelvis kamerautrustade drönare. Som regeringen beskriver är rättsläget oklart i nuläget vilket föranleder en utredning. Det föranleder också en politisk ambition. Det är därför intressant att få veta hur justitieministern ser på möjligheterna att tydliggöra lagstiftningen på ett sådant sätt så att kamerautrustade drönare inte regleras i kameraövervakningslagen utan i stället i lagen om kränkande fotografering som kan behöva utvecklas. Jag förstår att ministern inte vill föregripa varken de domstolsprocesser som pågår eller den utredning man nu har tillsatt. Dock brukar man ha en ambition med tillsatta utredningar och en egen viljeinriktning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Anser ministern att det vore att föredra att kamerautrustade drönare i huvudsak ska regleras av lagen om kränkande fotografering snarare än kameraövervakningslagen?